محصولات دام بزرگ

  • کلی بین آر سی نئو کلی بین آر سی نئو

    این واکسن از ویروس های بی اثر شده Rota virus & Corona virus و نیز از سه سویه E.coli بیماری زای غیر فعال تهیه گردیده است که با تزریق به گاوهای آبستن گوساله های شیر خوار را در برابر اسهال های کشنده روزهای اول تولد محافظت می نماید.

  • گامارت گامارت

    داراي تركيبات بسيار موثر 4 آنتي‌بيوتيك Novobiocin, Penicillin, Streptomycin, Neomycin و Prednisolone (خاصيت ضد التهاب) Novobiocin بر عليه باكتري‌هاي L فرم فعال است. Novobiocin, Penicillin اثر سينرژيك و اثرات بسيار مؤثري عليه استافيلوكوكوس و استرپتوكوكوس دارند.

  • استرون استرون

    هر میلی لیتر محتوی 25 / 0 میلی گرم کلوپروستنول سدیم می باشد.